Algemene voorwaarden

VERHINDERING
U moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur van te voren melden.  Indien u deze verplichting niet of niet tijdig nakomt zullen de kosten van de afspraak in rekening worden gebracht.

BETALING
Alle prijzen van behandelingen en producten zijn zichtbaar op de website van Voetzorg&meer
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt via een nieuwsbrief. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Er kan per pin, via een betaalverzoek, of contant worden betaald.  Deze transactie kosten worden in rekening gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID
Voetzorg&meer  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte informatie m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

KLACHTEN
Indien u een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming komen kan u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Provoet.

GEDRAG
U behoort zich tijdens de behandeling te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien u na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de pedicure het recht de behandeling te staken zonder opgaaf van redenen.